راهنما جهت ارسال پیشنهاد

راهنما جهت ارسال پیشنهاد

 

  برای ورد به سامانه نظام پیشنهادات دانشگاه به آدرس اینترنتی pishnahadha.ajums.ac.ir  مراجعه نمایید.

 

 

در قسمت ورود کاربران از کدملی خود به عنوان نام کاربری و رمز عبور استفاده نمایید.

نام کاربری = کدملی

رمز عبور = کدملی@

تذکر : برای رمز عبور قبل از کدملی کاراکتر @ را وارد نمایید.

 

 

 

پس از وارد کردن کد کاربر و رمز عبور با ورود به سامانه  گزینه پیشنهادهای من را انتخاب نموده.

 

 

 

با ورد به این صفحه  دو گزینه برای ارسال پیشنهاد و تغییر کلمه عبور مشاهده میکنید.

 

 

 

با انتخاب گزینه تغییر کلمه عبور و ورود به صفحه زیر برای تغییر رمز عبور می بایست رمز عبور فعلی و رمز عبور جدید و تکرار آن را

در فیلدهای مربوطه وارد نمایید و در پایان بر روی گزینه تغییر رمز عبور کلیک کنید.

 

 

 

 

برای ارسال پیشنهاد با انتخاب گزینه پیشنهاد جدید در صفحه پیشنهادهای من ، فرم پیشنهاد را  تکمیل نمایید.

 

 

 

در پایان بر روی گزینه ذخیره پیشنهاد کلیک نمایید.

 

 

 

پس از ذخیره پیشنهاد وارد صفحه پیشنهادهای من میشوید. در صورتی که پیشنهاد بصورت گروهی مطرح شده باشد برای

معرفی تیم پیشنهاد دهنده بر روی گزینه مشخص شده کلیک نمایید.

 

 

 

برای معرفی تیم پیشنهاد دهنده همان طور که در شکل زیر مشاهده مینمایید ابتدا در قسمت کد ملی، کد ملی افراد تیم را به

ترتیب وارد نموده و بر روی جستجوی کارمند کلیک کنید.

پس از جستجو مشخصات فردی افراد را مشاهده نموده و کافیست در قسمت درصد مشارک، درصد مشارکت هر فرد را وارد

نمایید. در پایان بر روی گزینه ذخیره کلیک نمایید.