کاربر گرامی!

جهت مطرح کردن مشکلات خود درباره سامانه پیشنهادها از طریق قسمت زیر اقدام فرمایید

 

قابل توجه افرادی که با مشکل ورود به سایت مواجهه شدند

لطفا مشخصات زیر را به همراه نوع مشکل خود برای ما ارسال کنید.

نام و نام خانوادگی - شماره پرسنلی - کد ملی - شماره همراه - آدرس پست الکترونیکی

واحد عملیاتی - محل خدمت - نوع استخدام - وضعیت کاری